BekendmakingAangevraagde APV-vergunning passeren 63e Ronde van Zuid-Holland

Heel Leiderdorp
Passeren van de 63e Ronde van Zuid-Holland door Leiderdorp op zaterdag 12 maart 2016
Locatie: Persant Snoepweg/Provinciale weg N446
Datum aanvraag: 30 november 2015

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland