BekendmakingAangevraagde APV-vergunning plaatsen driehoekige reclameborden Leiden Culinair

Heel Leiderdorp
Plaatsen van driehoekige reclameborden met de aankondiging van Leiden Culinair
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum aanvraag: 10 mei 2016

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal   Leiderdorp Nederland en op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland