BekendmakingAangevraagde APV-vergunning plaatsen driehoeksreclameborden over diverse activiteiten Protestantse Gemeente Leiderdorp

Leiderdorp
Plaatsen van driehoeksreclameborden voor aankondigingen van diverse activiteiten van de Protestantse Gemeente Leiderdorp
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum aanvraag: 16 maart 2016

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal   Leiderdorp Nederland en op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland