BekendmakingAangevraagde APV-vergunning tijdelijk overnachten studenten bij Scouting Van der Does Liethorp

Kalkhaven
Voor het overnachten door studenten bij Scouting Van der Does Liethorp in de periode van 22 augustus t/m 2 september 2016
Locatie: Boomgaardlaan 24
Datum aanvraag: 29 mei 2016

Uw (schriftelijke) reactie over deze vergunning kunt u binnen 2 weken sturen naar gemeente Leiderdorp, t.a.v. Gemeentewinkel, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
De aanvraag ligt 2 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boomgaardlaan 24  Leiderdorp Nederland