BekendmakingAangevraagde APV-vergunning ventvergunning promotiecampagne NUON

Heel Leiderdorp
Ventvergunning voor een promotiecampagne voor NUON in de periode van 19 oktober tot en met 7 november 2015.
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 19 augustus 2015

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland