BekendmakingAangevraagde APV-vergunning ventvergunning voor venten consumptie-ijs van 1 maart tot en met 30 september 2016

Leiderdorp
Ventvergunning voor het venten met consumptie-ijs in de periode van 1 maart tot en met 30 september 2016
Locatie: heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 17 februari 2016

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland