BekendmakingAangevraagde APV-vergunning ventvergunning voor wervingsactie

Een ventvergunning in de periode van 25 juli tot en met 6 augustus voor een wervingsactie (huis-aan-huis)
Locatie: heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 21 juni 2016

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland