BekendmakingAangevraagde APV-vergunning verlengen vergunning voor innemen standplaats Zorg en Zekerheid

Winkelhof
Het verlengen van de vergunning voor het innemen van een standplaats in 2016 door Zorg en Zekerheid
Locatie: Plein Statendaalder
Datum aanvraag: 2 november 2015

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland