BekendmakingAangevraagde APV-vergunning verlenging standplaatsvergunning verkoop vis in 2016

Zijlkwartier
Verlenging van de standplaatsvergunning voor de verkoop van vis in 2016
Locatie: Van Diepeningenlaan
Datum aanvraag: 28 januari 2016

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan   Leiderdorp Nederland