BekendmakingAangevraagde APV-vergunning werven klanten afvoercheck.nl

Leiderdorp

Werven van klanten voor afvoercheck.nl

Locatie: Leiderdorp

Datum ontvangst: 15 april 2015

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland