BekendmakingAangevraagde APV-vergunningen week 10 (2020)

Winkelhof
Koningsdag bij Winkelhof op 27 april 2020 van 9.30 uur tot 19.00 uur
Locatie: Plein Statendaalder
Datum aanvraag: 2 maart 2020

Vogelwijk
Vrijheidsontbijt op 5 mei 2020 van 10.30 uur tot 11.45 uur
Locatie: Laan van Berendrecht
Datum aanvraag: 27 februari 2020

Heel Leiderdorp
Vrijheidsschouw/Gondelvaart op 8 mei 2020 van 22.00 uur tot 22.20 uur
Locatie: op de Dwarswatering tussen Gallaslaanbrug en Zijllaanmolen
Datum aanvraag: 27 februari 2020

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie