BekendmakingAangevraagde apv-vergunningen week 21 (2021)

Achthoven
Een ontheffing voor het werken aan de weg en eventuele geluidsoverlast voor het maken van een wegversmalling op vrijdag 18 juni vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur, zaterdag 19 juni van 7.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur en zondag 20 juni van 7.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Achthovenerweg op de grens van de bebouwde kom
Datum aanvraag: 19 mei 2021

Bloemerd
Een standplaatsvergunning voor het plaatsen van een mobiel onderzoekscentrum
Locatie: op de parkeerplaats bij de sporthal
Datum aanvraag: 20 mei 2021

Uw (schriftelijke) reactie over deze vergunningen kunt u binnen twee weken sturen naar Gemeente Leiderdorp, t.a.v. Gemeentewinkel, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De aanvraag ligt 2 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Informatie