BekendmakingAangevraagde apv-vergunningen week 26

Ouderzorg
Het organiseren van een brocante markt op 4 zondagen in augustus 2021
Locatie: Van Diepeningenlaan 2
Datum aanvraag: 14 juni 2021

Heerlijk Recht
Een incidentele standplaatsvergunning voor uitgifte van vlees op maandag 19 of 20 20 juli 2021
Locatie: Boomgaardlaan
Datum aanvraag: 25 juni 2021

Voorhof
Het organiseren van circusvoorstellingen in de periode van 16 tot en met 19 augustus 2021
Locatie: plein Statendaalder
Datum aanvraag: 6 juni 2021

Uw (schriftelijke) reactie over deze vergunningen kunt u binnen 2 weken sturen naar Gemeente Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De aanvraag ligt 2 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Informatie