BekendmakingAangevraagde APV-vergunningen week 27 (2021)

Ouderzorg
Een evenementenvergunning voor het organiseren van de Jaarmarkt op 4 september 2021
Locatie: Laan van Berendrecht
Datum aanvraag: 1 juli 2021

Uw (schriftelijke) reactie over deze vergunningen kunt u binnen twee weken sturen naar Gemeente Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De aanvraag ligt 2 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie