BekendmakingAangevraagde APV-vergunningen week 32 (2020)

Ouderzorg
Organiseren van een braderie (jaarmarkt) op 5 september 2020 van 10.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Laan van Berendrecht
Datum aanvraag: 17 juli 2020

Informatie