BekendmakingAangevraagde APV-vergunningen week 40 (2021)

Heel Leiderdorp
Intocht van Sint Nicolaas op 20 november 2021
Locatie: aankomst aan de Ockenrode, optocht door Leiderdorp
Datum aanvraag: 27 september 2021

Elisabethhof
Ontheffing voor het uitvoeren van nachtelijke werkzaamheden voor het herinrichten van de Simon Smitweg in de periode van 15 tot en met 19 november 2021 van 21.00 uur tot 06.00 uur
Locatie: Simon Smitweg
Datum aanvraag: 29 september 2021

Informatie