BekendmakingAangevraagde apv-vergunningen week 44 (2021)

Een vent vergunning voor de verkoop van consumptie ijs voor de periode van 1 maart tot en met 15 oktober 2022
Datum aanvraag: 7 oktober 2021
Locatie: heel Leiderdorp

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Binnen deze termijn kunt u een (schriftelijke) reactie sturen naar Gemeente Leiderdorp, t.a.v. Gemeentewinkel, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie