BekendmakingAangevraagde APV-vergunningen week 51 (2021)

Ontheffing voor het uitvoeren van nachtelijke werkzaamheden voor het vervangen van de bebording van Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) op kruispunt Persant Snoepweg - Acacialaan van woensdag 12 januari 2022 20.00 uur tot donderdag 13 januari 2022 5.00 uur.
Locatie: kruispunt Persant Snoepweg – Acacialaan
Datum aanvraag: 17 december 2021

Een kapvergunning voor een Salix matsudana Tortuosa (OLO 6571619)
De boom staat te dicht op de gevel van de woning aan Willem de Zwijgerlaan nummer 21. Bovendien is er boven- en ondergronds onvoldoende ruimte voor de boom om door te groeien zonder schade aan de woning te veroorzaken.
Locatie: Anna van Saksenstraat naast de woning aan Willem de Zwijgerlaan nummer 21
Datum aanvraag: 15 december 2021
Herplantplicht: tijdens of direct na het project Vervanging riolering in Oranjewijk wordt in de omgeving van de huidige locatie een nieuwe boom geplant.

Een kapvergunning voor een Salix (OLO 6593495)
De boom heeft inrottingsverschijnselen aan de stamvoet en is niet stabiel genoeg is om langs het fietspad te blijven staan.
Locatie: Engelendaal ter hoogte van Boekweitkamp nummer 18
Datum aanvraag: 16 december 2021
Herplantplicht: in plantseizoen 2022/2023 wordt een Malus Evereste op de huidige locatie geplant.

Uw (schriftelijke) reactie over deze vergunningen kunt u binnen 2 weken sturen naar Gemeente Leiderdorp, t.a.v. Gemeentewinkel, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De aanvraag ligt 2 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Informatie