BekendmakingAangevraagde APV-vergunningen week 7 (2020)

Bloemerd
Een incidentele standplaatsvergunning voor het plaatsen van een "spacebuzz" op 1 april 2020 van 07.30 uur tot 13.30 uur
Locatie: parkeerplaats in de Bloemerd
Datum aanvraag: 3 februari 2020

Binnenhof
Voor het organiseren van de Prestatieloop Koningsdag op 27 april 2020 van 11.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: start en finish op Statendaalder
Datum aanvraag: 10 februari 2020

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie