BekendmakingAangevraagde APV-vergunningen week 8 (2020)

Kerkwijk
Voor het organiseren van Koningsdag De Hollandsche Tuyn 2020 op 27 april 2020 van 09.00 uur tot 19.00 uur
Locatie: Hoofdstraat 24 en omgeving
Datum aanvraag: 7 februari 2020

Voor het organiseren van Kindervrijmarkt Koningsdag 2020 op 27 april 2020 van 10.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: Hoofdstraat, Berkenkade, Kastanjelaan, Eikenlaan
Datum aanvraag: 7 februari 2020

Ouderzorg
Voor het organiseren van Bevrijdingsdagfeest 2020 op 5 mei 2020 van 14.00 uur tot 00.00 uur
Locatie: Van Diepeningenlaan 2
Datum aanvraag: 12 februari 2020

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie