BekendmakingAangevraagde APV vergunning

Heel Leiderdorp
Een wervingsactie door Granton Markteting BV ten behoeve van Nuon Gas en Stroom in de periode van 3 tot en met 8 december 2018
Locatie : heel Leiderdorp
Datum aanvraag : 5 oktober 2018

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie