BekendmakingAangevraagde APV vergunning 071 borrel

Verlenging beslistermijn APV

Ouderzorg
Organiseren van de 071 borrel op 4 augustus 2017 van 18.00 – 00.00 uur
Locatie: van Diepeningenlaan 2
Verlengd t/m: 19 juli 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 29 juni 2017 tot 10 augustus 2017, tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan 2  Leiderdorp Nederland