BekendmakingAangevraagde APV vergunning Dag van de Bouw

Buiten gebied
Het organiseren van de Dag van de Bouw op 2 juni 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur Locatie : Bospolder 11
Datum aanvraag : 16 april 2018

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bospolder 11  Leiderdorp Nederland