BekendmakingAangevraagde APV vergunning borrel 071

Ouderzorg

Organiseren van de 071 borrel op 4 augustus 2017
Locatie: van Diepeningenlaan 2
Datum ontvangst: 10 april 2017

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan 2  Leiderdorp Nederland