BekendmakingAangevraagde APV vergunning CBF

Meerjarige collectevergunning voor het houden van een huis-aan-huiscollecte in Leiderdorp volgens het collecterooster van het CBF in de jaren 2013-2017 door Alzheimer Nederland

Locatie: Heel Leiderdorp

Datum aanvraag: 11 juli 2013

Informatie