BekendmakingAangevraagde APV vergunning collecte Oranjefonds

Aangevraagd

Heel Leiderdorp

Een collectevergunning door het Oranjefonds in de periode van 22 tot en met 26 mei 2018
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 1 juni 2017

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland