BekendmakingAangevraagde APV vergunning collecte Pr. Beatrix spierfonds

Heel Leiderdorp
Een collectevergunning door het Pr. Beatrix Spierfonds voor het collecteren door studenten in de periode van 21 tot en met 26 augustus 2017
Locatie: heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 17 mei 2017

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie