BekendmakingAangevraagde APV vergunning huis-aan-huis collecteren

Heel Leiderdorp
Een huis-aan-huis collecte in de periode van 15 oktober tot en met 20 oktober 2018 ten behoeve van de Stichting van het Kind
Locatie : heel Leiderdorp
Datum aanvraag : 28 mei 2018

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie