BekendmakingAangevraagde APV vergunning huis aan huis collecte Bartimeus fonds

Heel Leiderdorp

Een huis aan huis collecte in de week van 14 oktober tot en met 19 oktober 2019 ten behoeve van het Bartiméus Fonds
Locatie : heel Leiderdorp
Datum aanvraag : 12 november 2018

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie