BekendmakingAangevraagde APV vergunning incidentele standplaats Kerstafette

Ouderzorg

Incidentele standplaatsvergunning voor activiteiten door bakker Van Maanen tijdens de Kerstafette op 9 december 2017 van 09.00 uur tot 16.30 uur
Locatie: Van Diepeningenlaan
Datum aanvraag: 9 november 2017

Incidentele standplaatsvergunning voor activiteiten door Den Elzen schoenen tijdens de Kerstafette op 9 december 2017 van 09.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Van Diepeningenlaan
Datum aanvraag: 9 november 2017

Incidentele standplaatsvergunning voor activiteiten door Juwelier De Jonge tijdens de Kerstafette op 9 december 2017 van 09.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: Van Diepeningenlaan
Datum aanvraag: 10 november 2017

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan   Leiderdorp Nederland