BekendmakingAangevraagde APV vergunning incidentele standplaatsvergunning

Ouderzorg

Een incidentele standplaatsvergunning voor de jaarlijkse plantjesmarkt van C.O.V. Excelsior op zaterdag 6 mei 2017 van 08.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Laan van Ouderzorg (op het pleintje naast de Scheppingskerk)
Datum aanvraag: 17 februari 2017

Wilt u de aangevraagde/verleende vergunningen inzien? Dan kunt u een afspraak maken via www.leiderdorp.nl of (071) 54 58 500.

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Laan van Ouderzorg   Leiderdorp Nederland