BekendmakingAangevraagde APV vergunning incidentele standplaatsvergunning

Ouderzorg

Een incidentele standplaatsvergunning voor de verkoop van vlees en vleeswaren op 31 december 2017
Locatie: Van Diepeningenlaan
Datum aanvraag: 5 december 2017

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan   Leiderdorp Nederland