BekendmakingAangevraagde APV vergunning Leiden Marathon 2017

Heel Leiderdorp

Evenementenvergunning voor de Leiden Marathon op 21 mei 2017
Locatie: parcours op diverse plaatsen
Datum aanvraag: 13 december 2016

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie