BekendmakingAangevraagde APV vergunning Molen- en Merentocht

Heel Leiderdorp

Organiseren van de Molen- en Merentocht in 2017 op schaatsbare dagen waarbij de kwaliteit van het ijs voldoet aan de normen gesteld door de K.N.S.B.
Locatie: Dwarswatering, de Does
Datum aanvraag: 27 oktober 2016

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Dwarswatering   Leiderdorp Nederland