BekendmakingAangevraagde APV vergunning organiseren Avondvierdaagse

Heel Leiderdorp

Het organiseren van de 47e Avond4daagse in de periode van 4 juni tot en met 7 juni 2018
Locatie : heel Leiderdorp
Datum aanvraag : 9 april 2018

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie