BekendmakingAangevraagde APV vergunning organiseren circus

Winkelhof

Organiseren van een circus zonder wilde dieren van 14 augustus t/m 16 augustus 2017 van 16.00 tot 21.00 uur
Locatie: grasveld Statendaalder
Datum ontvangst: 7 juni 2017

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland