BekendmakingAangevraagde APV vergunning organiseren kerstafette


Heel Leiderdorp

Organiseren van kerstafette en kerstmarkt 2017 op 3, 4 en 10 december 2017
Locatie: diverse locaties
Datum aanvraag: 13 oktober 2017

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie