BekendmakingAangevraagde APV vergunning organiseren Stille Optocht

Kerkwijk

Organiseren Stille Tocht op 4 mei 2018 van 19.30 uur tot 20.00 uur
Locatie : Vertrek vanaf Dorpskerk Hoofdstraat naar begraafplaats Hoogmadeseweg
Datum aanvraag : 13 januari 2018

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie