BekendmakingAangevraagde APV vergunning organiseren Van Rijn festival

Ouderzorg
Organiseren van het Van Rijn Festival op 16 september 2018 van 14.30 uur tot 21.30 uur
Locatie : rondom de vijver Laan van Berendrecht/Houtkamp
Datum aanvraag : 16 juli 2018

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.
Vergunningen inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

Informatie