BekendmakingAangevraagde APV vergunning organiseren Vriendenfeesten

Ouderzorg

Het organiseren van de Vriendenfeesten 2018 op 7, 8 en 9 september 2018
Locatie : Park de Houtkamp
Datum aanvraag : 27 februari 2018

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Houtkamp   Leiderdorp Nederland