BekendmakingAangevraagde APV vergunning overnachten studenten bij Scouting

Kalkhaven
Het overnachten door studenten bij Scouting Van der Does Liethorp in de periode van 11 augustus t/m 10 september 2017
Locatie: Boomgaardlaan 24
Datum aanvraag: 19 mei 2017


De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boomgaardlaan 24  Leiderdorp Nederland