BekendmakingAangevraagde APV vergunning plaatsen 10 driehoeksborden


Het plaatsen van 10 driehoeksborden voor een campagne van ROC/IDcollege
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum aanvraag: 15 mei 2017

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op     Nederland