BekendmakingAangevraagde APV vergunning plaatsen driehoeksborden

Het plaatsen van 10 driehoeksreclame borden met de aankondiging van de koopzondagen in Leiden
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum aanvraag: 14 augustus 2017

Het plaatsen van 10 driehoeksreclameborden met de aankondiging van de open dag van MBO Rijnland op 6 november 2017
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum aanvraag: 22 augustus 2017

Wilt u vergunningen inzien? Mail naar info@leiderdorp.nl.

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 31 augustus 2017 tot 12 oktober 2017, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

 

Informatie