BekendmakingAangevraagde APV vergunning plaatsen reclameborden

Heel Leiderdorp

Plaatsen driehoek reclameborden voor aankondiging "Kerstafette" in Leiderdorp van dinsdag 29 november t/m dinsdag 13 december
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum aanvraag: 27 oktober 2016

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland