BekendmakingAangevraagde APV vergunning seizoenstandplaats kerstartikelen

Winkelhof

Een seizoenstandplaats voor de verkoop van kerstbomen en aanverwante artikelen voor de maand december 2016
Locatie: plein Statendaalder
Datum aanvraag: 29 augustus 2016

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland