BekendmakingAangevraagde APV vergunning standplaatsvergunning verkoop stroopwafels

Ouderzorg en Binnenhof
Een incidentele standplaatsvergunning voor de verkoop van stroopwafels op 9 februari 2019 ten behoeve van Scouting Van der Does Liethorp
Locatie : Plein Winkelhof en bij Winkelcentrum Santhorst
Datum aanvraag : 7 september 2018

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Vergunningen inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

 

Informatie