BekendmakingAangevraagde APV vergunning standplaatsvergunning verkoop vlees (waren)

Ouderzorg
Een incidentele standplaatsvergunning voor de verkoop van vlees en vleeswaren op 23 december 2018
Locatie : winkelcentrum Santhorst Van Diepeningenlaan
Datum aanvraag : 1 oktober 2018

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie