BekendmakingAangevraagde APV vergunning standplaatsverlenging bloemen en planten

Winkelhof

Verlengen van de standplaatsvergunning voor de verkoop van bloemen en planten voor het jaar 2017
Locatie: plein Statendaalder
Datum aanvraag: 29 augustus 2016

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland