BekendmakingAangevraagde APV vergunning venten van ijs

Heel Leiderdorp

Een ventvergunning voor de verkoop van consumptie ijs in de periode van 1 maart tot en met 30 september 2018
Locatie : heel Leiderdorp
Datum aanvraag : 13 februari 2018
De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Vergunning inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie