BekendmakingAangevraagde APV vergunning verkoop van ijs

Geheel Leiderdorp

Verkoop van ijs van 1 mei tot 30 september 2016
Locatie: heel Leiderdorp
Datum ontvangst: 21 april 2017

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie